Inzichten

Opkomende risico's voor de toeleveringsketen


Leer meer over nieuwe risico's en krijg tips om uw toeleveringsketen te beveiligen
Wat is het verhaal: De pandemie heeft toeleveringsketens door elkaar geschud, waardoor sommige bedrijven de manier waarop zij hun goederen produceren, verplaatsen en verkopen opnieuw moeten bekijken. Er zijn nieuwe bedreigingen voor uw bedrijf. We spraken onlangs met enkele van onze verzekeringsexperts om een idee te krijgen van de risico's die verzenders lopen, en om meer te weten te komen over nieuwe strategieën om uw toeleveringsketen beter te beveiligen.

Waarom is dit belangrijk: Dit is het moment om een grondige risicobeoordeling uit te voeren van uw verzendpraktijken om ervoor te zorgen dat u over sterke verliespreventieprotocollen beschikt en de juiste bescherming toepast om uw financiële risico's te beperken.

Opkomende risico's:
 • Arbeidstekorten - Een lading kan klaar staan voor transport, maar een gebrek aan beschikbare chauffeurs of operators kan de verplaatsing van de lading vertragen.
 • Diefstal van zendingen - Zendingen die onbeveiligd worden achtergelaten en niet worden afgeleverd, kunnen zorgen voor een toename van diefstal.
 • Het aanleggen van voorraden - Bedrijven die extra voorraden aanhouden om tekorten te voorkomen, riskeren grote verliezen in geval van brand, diefstal of natuurrampen.
 • Gerichte treindiefstal - Criminele groepen die zich richten op waardevolle containers die via het spoor worden vervoerd, kunnen zorgen voor een toename in diefstal.
 • Geopolitiek risico - Wereldwijde conflicten en pandemieën kunnen grensoverschrijdende leveringen nog ingewikkelder maken.

Strategieën om risico's te beperken:
 • Verhoog de due diligence - Screen chauffeurs en vrachtvervoerders grondig om hun betrouwbaarheid te kunnen garanderen.
 • Begrijp uw route - Beperk het risico op diefstal door de tijd die uw zending in rust en onbeveiligd doorbrengt tot een minimum te beperken.
 • Herzie uw risicoprofiel op basis van uw voorraad - Zorg ervoor dat u het juiste dekkingsniveau heeft voor goederen die onderweg zijn en voor stilstaande goederen.
 • Verberg gevoelige informatie - Verwijder onnodige beschrijvingen van goederen op dozen, etiketten en pallets en gebruik krimpfolie met een donkere kleur om items te verbergen.
 • Verbeter de beveiligingsprotocollen voor waardevolle goederen - Verbeter de zichtbaarheid van activiteiten in magazijnen en dokken met beveiligingscamera's, door afgesloten kooien te gebruiken en meer beveiliging ter plaatse te hebben. Gebruik bovendien beveiligingstape en gps-volgapparatuur om afwijkingen in geplande routes vooraf te signaleren.
 • Diversificatie van toeleveringsketens - Koop goederen in bij verschillende bronnen om geopolitieke risico's te minimaliseren.
 • Coördineer leveringen - Zorg ervoor dat de ontvangers beschikbaar zijn om de goederen in ontvangst te nemen en verkrijg handtekeningen voor items met een hogere waarde.

Praat met een vertegenwoordiger van UPS Capital® voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen.