International Product DisclosuresAangegeven Waarde op Maat is een product van United Parcel Service, Inc. Diensten worden uitgevoerd door UPS Capital Corporation, een dochtermaatschappij van United Parcel Service, Inc. Deze service is niet overal beschikbaar. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie en voor beschikbaarheid van dit product.