ข้อมูลเชิงลึก

ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นใหม่


เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และขอรับคำแนะนำในการป้องกันของห่วงโซ่อุปทาน
เรื่องราวเป็นอย่างไร:โรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานสั่นคลอน ทำให้บางธุรกิจต้องทบทวนวิธีการผลิต เคลื่อนย้าย และขายสินค้าของตนเสียใหม่ มี ภัยคุกคามใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายของเราบางส่วนเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ผู้ขนส่งต้องเผชิญ และกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อการป้องกันห่วงโซ่อุปทานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เพราะเหตุใดจึงสำคัญ:ตอนนี้เป็นเวลาที่จะ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียด ของแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณ มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการสูญหายที่เข้มงวด และใช้การป้องกันที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของคุณ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่:
 • การขาดแคลนแรงงาน – สินค้าอาจพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้าย แต่การขาดพนักงานขับรถหรือผู้ปฏิบัติงานอาจทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าล่าช้า
 • การขโมยของในการจัดส่ง – การจัดส่งที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีการส่งมอบอาจนำไปสู่การโจรกรรมได้
 • การกักตุนสินค้า –ธุรกิจที่เก็บสินค้าคงคลังเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลน อาจเสี่ยงต่อความเสียหายครั้งใหญ่ในกรณีไฟไหม้ การโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ
 • เป้าหมายการโจรกรรมทางรถไฟ – กลุ่มอาชญากรที่มุ่งโจมตีเป้าหมายตู้สินค้ามูลค่าสูงที่ขนส่งทางรถไฟอาจนำไปสู่การโจรกรรมที่เพิ่มขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ – ความขัดแย้งทั่วโลกและการปิดระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดอาจทำให้การจัดส่งสินค้าข้ามพรมแดนซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก

กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง:
 • เพิ่มการสอบทานธุรกิจ – ตรวจสอบพนักงานขับรถและผู้ให้บริการขนส่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ
 • ทำความเข้าใจเส้นทางของคุณ – ลดความเสี่ยงในการโจรกรรมโดยการลดเวลาที่ในการหยุดพักการจัดส่งและเวลาที่ไม่ปลอดภัย
 • ประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณอีกครั้งโดยพิจารณาจากสินค้าคงคลัง –ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระดับความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งและสินค้าในคลัง
 • ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน – ลบคำอธิบายสินค้าที่ไม่จำเป็นบนกล่อง ฉลาก และพาเลท และใช้ฟิล์มหดสีเข้มเพื่อปิดบังสินค้า
 • ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง – เพิ่มความสามารถในการติดตามสถานะกิจกรรมภายในคลังสินค้าและจุดขนถ่ายสินค้าด้วยกล้องรักษาความปลอดภัย การใช้กรงแบบล็อก การเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากเทปรักษาความปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS เพื่อช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการเบี่ยงเบนในเส้นทางที่วางแผนไว้
 • กระจายห่วงโซ่อุปทาน – จัดหาสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
 • ประสานงานการจัดส่ง – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับพร้อมที่จะรับสินค้าและรักษาความปลอดภัยด้วยการลงลายมือชื่อรับสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า

พูดคุยกับตัวแทนของ UPS Capital® เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยได้z