ผู้หญิงกำลังสแกนฉลากบนบรรจุภัณฑ์ด้วยสมาร์ทโฟน

ให้ธุรกิจของคุณเคลื่อนไหวอยู่ตลอด

เราอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องสินค้าของคุณและช่วยดำเนินการทางพิธีการศุลกากร

ปกป้องผลกำไรของคุณ

ให้ความคุ้มครองสำหรับการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่งของเครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือของมีค่าอื่น ๆ

ครอบคลุมสินค้าที่มีมูลค่าสูง

รับประกันการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องประดับ อัญมณี และสินค้าฟุ่มเฟือย

ปกป้องด้วย My UPS® Packages

ให้ความคุ้มครองขั้นสูงสุดสำหรับการจัดส่งพัสดุ UPS ของคุณ

ดำเนินการทางพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าของฉัน

จัดส่ง เคลียร์ และปกป้องการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยผู้ให้บริการรายเดียว

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ให้เราช่วยคุณแก้ไขปัญหาอย่างมีระดับ

ปกป้องธุรกิจของคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณ

กระดาษมีมุมพับและมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านใน

280K 1

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั่วโลกเป็นรายปี

เส้นวงกลมที่มีเครื่องหมายดอลลาร์อยู่ข้างใน

$236B 1 USD

มูลค่าที่สำแดงเป็นรายปีทั่วโลก

เกราะป้องกันที่มีเครื่องหมายบวก

690K 2+

คุ้มครองผู้ขนส่ง1 ตัวเลขเกี่ยวข้องกับบริการแบบมีประกันและไม่มีประกัน และรวมถึงมูลค่าการจัดส่งรวมที่สำแดงและข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายโดยหรือในนามของบริษัทในเครือ UPS Capital ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร ยุโรป และเอเชียในช่วงปีปฏิทินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2022

2 ตัวเลขอ้างอิงจากจำนวนรวมของผู้ขนส่งที่ได้รับประโยชน์จากโซลูชันการลดความเสี่ยงแบบมีประกันหรือไม่มีประกันที่นำเสนอผ่านบริษัทในเครือของ UPS Capital ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร ยุโรป และเอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022