วิธีการเปิดเผยประเทศUPS® Customized Declared Value เป็นผลิตภัณฑ์ของ United Parcel Service, Inc. ผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดการดำเนินงานโดย UPS Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ United Parcel Service, Inc. ผลิตภัณฑ์ไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่ ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริการหรือไม

Parcel Pro® Select

ความคุ้มครองประกันภัยจะเป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ออกให้แก่พาร์เซล โปร อิงค์ ข้อกำาหนด ข้อจำกัด และเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้ กรุณาติดต่อตัวแทนขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม